Systemy sygnalizacji pożaru (Schrack)

Systemy sygnalizacji pożaru (Schrack)


Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP, SAP) 

Podstawowym ich zadaniem jest szybka reakcja na pożar oraz powiadomienie straży pożarnej o powstałym zagrożeniu. Powszechnie Systemy sygnalizacji pożarowej montowane są w następujących obiektach:

 • chłodniach, mroźniach;
 • sortowniach, spalarniach śmieci;
 • halach sportowych, stadionach;
 • halach magazynowych; 
 • centrach logistycznych;
 • centrach handlowych, Galeriach Handlowych 
 • hotelach, akademikach, 
 • garażach podziemnych 
 • Domach Opieki Społecznej (DOS)
 • Urzędach
 • elektrowniach, elektrociepłowniach
 • Zakładach przemyslowych
 • Biurowych
 • innych obiektach użyteczności publicznej

 

Systemy sygnalizacji pożarowej działają na zasadzie automatycznego wykrycia pożaru przez czujki  dymu, ciepła, multisensorowe, liniowe czujniki dymu, płomienia oraz czujki zasysające rozmieszczone w pomieszczeniach, które następnie przesyłają informację o pożarze poprzez centralę sygnalizacji pożaru do jednostek straży pożarnej.

Elementy liniowe systemu to cała gama detektorów, w tym zaawansowane czujki. To również ręczne ostrzegacze pożarowe, wskaźniki zadziałania, izolatory zwarć, moduły liniowe, gniazda z sygnalizatorami i przekaźnikami. Czujki pożarowe umożliwiają automatyczne wykrywanie zarzewia pożaru. Mogą one wykrywać dym (czujki punktowe i liniowe), ciepło (reagują na szybki przyrost lub przekroczenie ustalonego progu temperatury) bądź oba te czynniki (czujka dymu, ciepła lub jako czujka dualna dymu i ciepła) albo ogień (reagują na promieniowanie podczerwone lub ultrafioletowe płomienia).

Alarm pożarowy może być  również wywołany poprzez wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego – przycisku montowanego na ścianach na klatkach schodowych, korytarzach i w ciągach komunikacyjnych.

Czujka przekazuje sygnał do centrali, która z kolei ma za zadanie zaalarmować odpowiednie służby. Centrala sygnalizacji pożarowej jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pożarów. Koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Systemy sygnalizacji pożarowej muszą spełniać wszystkie normy, a urządzenia składające się na system muszą posiadać aktualne atesty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) i podlegają komisyjnemu odbiorowi przez inspektorów z Państwowej Straży Pożarnej. Systemy sygnalizacji pożaru projektujemy na centralach produkowanych przez firmy tj. Schrack, Siemens, Esser, Zettler, Polon oraz inne gwarantujące niezawodne działania systemu i zapewniające ochronę pożarową przez długie lata.

Systemy Wczesnej Detekcji Dymu (WDD, ASD, Zasysające)

 

 

 

SchrackFirmy VESDA i Schrack w ramach sygnalizacji pożaru oferują nowoczesne systemy zasysające. Są to aktywne systemy detekcji dymu, które nieustannie pobierają do analizy powietrze z kontrolowanej strefy w celu sprawdzenia, czy nie występuje w nim dym. Systemy detekcji dymu VEDSA i Schrack to niezwykle czułe i zaawansowane technologicznie urządzenia, pozwalające na wykrycie dymu nawet w pomieszczeniach, gdzie przepływy powietrza są bardzo niewielkie lub nie występują w ogóle. W razie pojawienia się dymu, detektor natychmiast wyzwala alarm i powiadamia odpowiednie służby.

DEKK Fire Solutions oferuje najwyższej jakości usługi z zakresu projektowania, instalacji, uruchomienia oraz konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej. Wycenę przygotowujemy indywidualnie na podstawie konkretnych wymagań klienta i rodzaju obiektu.
VESDA

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.