Instalacje gaśnicze wodne (tryskaczowe)

Instalacje gaśnicze wodne (tryskaczowe)


instalacje tryskaczoweCzynnikiem gaśniczym w tego typu instalacjach jest woda, najbardziej naturalny i najtańszy ze wszystkich środków gaśniczych. Magazynowana w specjalnie przygotowanych zbiornikach lub w sieci miejskiej jest dostarczana bezpośrednio tam, gdzie wybucha pożar. DEKK Fire Solutions dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie gaśniczych instalacji wodnych.

Urządzenia gaśnicze wodne w zależności od przeznaczenia mogą funkcjonować jako:

Urządzenia gaśnicze: Instalacje tryskaczowe

Są na stałe związane z obiektem. Wyposażone w układ przechowywania wody (zbiornik) i podawania (hydrofor lub pompa). Impulsem do zadziałania systemu tryskaczowego jest nagły spadek ciśnienia spowodowany otwarciem jednego lub większej grupy tryskaczy, który powoduje uruchomienie pompy pożarowej i wylanie wody na miejsce pożaru.

Instalacje tryskaczowe działają selektywnie, co pozwala ograniczyć akcję gaśniczą tylko do miejsc wystąpienia pożaru. Uznawane są za jedno z najskuteczniejszych rozwiązań do wczesnego zwalczania pożarów. Stosowane są w obiektach przemysłowych, handlowych, budynkach biurowych, hotelach i innych obiektach użyteczności publicznej. Atutem tego rodzaju instalacji jest łatwość eksploatacji i bezpieczeństwo użytkowania.

Instalacje zraszaczowe

Uruchamiane są automatycznie lub ręcznie. Instaluje się je głównie w obiektach przemysłowych, gdzie występuje zagrożenie pożarem szybko rozprzestrzeniającym się w danej strefie gaśniczej. Instalacje zraszaczowe to urządzenia gaśnicze mające szerokie zastosowanie przy zabezpieczaniu transformatorów, w przemyśle chemicznym i gospodarce olejami mineralnymi. Są również stosowane jako uzupełnienie instalacji tryskaczowych.

Mgła wodna

Ogólna budowa i zasada działania instalacji zbliżona jest do tradycyjnego systemu zraszaczowego lub tryskaczowego. Instaluje się je w obiektach, które wymagają szybkiego, lokalnego ugaszenia przy użyciu małej ilości wody. Mogą być budowane jako niezależne systemy, elementy istniejących instalacji lub nowobudowanych systemów tryskaczowych bądź zraszaczowych.

Istotę systemu mgły wodnej stanowią odpowiednio skonstruowane dysze, które pozwalają osiągnąć rozdrobnienie wody do kropel o średnicy około 150 mikrometrów, stanowiąc doskonały mechanizm odbioru ciepła od palącego się materiału. Woda kierowana z odpowiednio rozmieszczonych dysz ogranicza dodatkowo dostęp tlenu do źródła pożaru.

Urządzenia gaśnicze w postaci mgły wodnej znajdują zastosowane w ochronie przeciwpożarowej tuneli kablowych, transformatorów, turbin gazowych, pras przemysłowych oraz w przemyśle chemicznym i drzewnym.

Instalacje pianowe

Ich działanie polega na bardzo szybkim przykryciu źródła pożaru pianą o odpowiednim współczynniku spienienia, a tym samym odcięciem ognia od tlenu. Instalacja musi być wyposażona w źródło wody (zbiornik), pompę oraz zapas środka pianotwórczego. Wytworzenie piany następuje za pomocą generatorów piany, dysz pianowych czy też garnków pianowych. Za pomocą rurociągów doprowadzona jest tam mieszanina środka pianotwórczego z wodą, który w kontakcie z powietrzem wytwarza pianę.

Instalacje pianowe znajdują szerokie  zastosowanie przy ochronie magazynów, materiałów niebezpiecznych i innych stref zagrożonych wybuchem. Dotyczy to szczególnie techniki gaszenia pianą z użyciem środków pianotwórczych tworzących film wodny.

urządzenia gaśnicze
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.