Dźwiękowe systemy ostrzegawcze


Oferowane przez nas rozwiązania dostosowywane są każdorazowo do warunków i potrzeb szerokiej gamy obiektów i umożliwiają sprawną ewakuację.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) zapewniają skuteczną komunikację w przypadku zagrożenia i pomoc w bezpiecznej ewakuacji osób znajdujących się w niebezpiecznej strefie.

Właściwie zaprojektowany i wykonany  dźwiękowy system ostrzegawczy powinien gwarantować niezawodność, zgłaszać wszelkie zakłócenia i usterki w przeciągu kilku sekund, niezależnie od tego w jakim charakterze w danej chwili jest wykorzystywany.