Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru


Systemy sygnalizacji pożarowej

systemy sygnalizacji pożarowejPodstawowym zadaniem systemów sygnalizacji pożarowej jest szybka reakcja na pożar oraz powiadomienie straży pożarnej o powstałym zagrożeniu. Powszechnie montowane są w budynkach użyteczności publicznej, zakładach pracy, kinach, szpitalach, obiektach sportowych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest błyskawiczna interwencja straży pożarnej.

Systemy sygnalizacji pożarowej działają na zasadzie automatycznego wykrycia pożaru przez czujki  dymu, ciepła, multisensorowe, liniowe czujniki dymu, płomienia oraz czujki zasysające rozmieszczone w pomieszczeniach, które następnie przesyłają informację o pożarze poprzez centralę sygnalizacji pożaru do jednostek straży pożarnej.

Elementy liniowe systemu to cała gama detektorów, w tym zaawansowane czujki. To również ręczne ostrzegacze pożarowe, wskaźniki zadziałania, izolatory zwarć, moduły liniowe, gniazda z sygnalizatorami i przekaźnikami. Czujki pożarowe umożliwiają automatyczne wykrywanie zarzewia pożaru. Mogą one wykrywać dym (czujki punktowe i liniowe), ciepło (reagują na szybki przyrost lub przekroczenie ustalonego progu temperatury) bądź oba te czynniki (czujka dymu, ciepła lub jako czujka dualna dymu i ciepła) albo ogień (reagują na promieniowanie podczerwone lub ultrafioletowe płomienia).

Alarm pożarowy może być  również wywołany poprzez wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego – przycisku montowanego na ścianach na klatkach schodowych, korytarzach i w ciągach komunikacyjnych.

Systemy zasysająceCzujka przekazuje sygnał do centrali, która z kolei ma za zadanie zaalarmować odpowiednie służby. Centrala sygnalizacji pożarowej jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pożarów. Koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Systemy sygnalizacji pożarowej muszą spełniać wszystkie normy, a urządzenia składające się na system muszą posiadać aktualne atesty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) i podlegają komisyjnemu odbiorowi przez inspektorów z Państwowej Straży Pożarnej. Systemy sygnalizacji pożaru projektujemy na centralach produkowanych przez firmy tj. Schrack, Siemens, Esser, Zettler, Polon oraz inne gwarantujące niezawodne działania systemu i zapewniające ochronę pożarową przez długie lata.

Systemy zasysające VESDA i Schrack

SchrackFirmy VESDA i Schrack w ramach sygnalizacji pożaru oferują nowoczesne systemy zasysające. Są to aktywne systemy detekcji dymu, które nieustannie pobierają do analizy powietrze z kontrolowanej strefy w celu sprawdzenia, czy nie występuje w nim dym. Systemy detekcji dymu VEDSA i Schrack to niezwykle czułe i zaawansowane technologicznie urządzenia, pozwalające na wykrycie dymu nawet w pomieszczeniach, gdzie przepływy powietrza są bardzo niewielkie lub nie występują w ogóle. W razie pojawienia się dymu, detektor natychmiast wyzwala alarm i powiadamia odpowiednie służby.

DEKK Fire Solutions oferuje najwyższej jakości usługi z zakresu projektowania, instalacji, uruchomienia oraz konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej. Wycenę przygotowujemy indywidualnie na podstawie konkretnych wymagań klienta i rodzaju obiektu.
VESDA